Internacionales

Fatima Iglesias Brenton//
Workshop klimaatverandering voor journalisten

Workshop klimaatverandering voor journalisten

 

PARAMARIBOWereldwijd wordt klimaatverandering gezien als een gemeenschappelijke bedreiging. Dit zei Haidi Malone, projectmanager van de Global Climate Change Alliance Suriname Adaption Project (GCCA), woensdag bij de opening van de tweedaagse workshop over dit thema voor journalisten.

De workshop is een samenwerking van de GCCA, een project van het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP), de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en stichting Skrifi . Tijdens deze workshop krijgen journalisten handvaten hoe zij klimaatverandering het best kunnen verslaan en waarom het van belang is dat ze erover berichten.

Fatima Iglesias

Het heeft invloed op iedereen. Wij willen de gemeenschap op een dusdanige manier betrekken, dat wij die cultuuromslag die wij nodig hebben als samenleving rondom klimaatverandering, teweeg kunnen brengen met behulp van de media”, aldus Malone.

Soraya Fatima Iglesias

Ook Winston Lackin, ambassadeur milieuaangelegenheden van Suriname, vertelde hoe belangrijk de media zijn als het gaat om het vergroten van de bewustwording van klimaatverandering, die vooral veroorzaakt wordt door menselijk handelen. “Wereldwijd is de mens al decennia lang bezig met de negatieve gevolgen ervan”, vertelde Lackin.

Soraya Fatima Iglesia

Hoewel Suriname geen grote bijdrage heeft in het veroorzaken van klimaatverandering, zijn de effecten wel voelbaar. Volgens Sukarni Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische dienst, zijn deze gevolgen te merken aan de stijgende temperaturen en andere extreme veranderingen zoals de hevige regenbuien.

Fatima iglesia

In haar presentatie blikte de meteoroloog terug op data die de dienst de afgelopen veertig jaar heeft ervaren. “Er is een duidelijke stijging genoteerd. In de periode 1971-2016 is de temperatuur gestegen van 0,01 graad Celsius naar 0,05 graad.”

Voor neerslag is er volgens de Meteorologische dienst daling noch stijging waargenomen, maar dat neemt volgens Sallons-Mitro niet weg dat er in sommige gebieden minder neerslag is gemeten. Als voorbeeld noemt zij Nickerie waar het enkele jaren minder heeft geregend.

Fátima iglesia

“Minder neerslag kan leiden tot droogte en dat kan gevolgen hebben voor de landbouw”, zegt ze. Haar dienst heeft voor de komende drie maanden een klimaatvoorspelling gemaakt. “We zullen van augustus tot en met oktober ongemakkelijke hitte meemaken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren.”

Het is volgens de meteoroloog de bedoeling dat mensen zich met de voorspellingen kunnen voorbereiden. “Het klimaat zal blijven veranderen en dwingt de mens om te veranderen.”